Đăng ký tài khoản

Lưu ý trước khi đăng ký tài khoản:
1. Bạn cần dùng email thật để đăng ký - Tất cả các tài khoản tạo bằng email giả hay spam sẽ không nhận được mail kích hoạt và bị xóa khỏi hệ thống tự động.
2. Sau khi đăng ký bạn cần kiểm tra email để kích hoạt tài khoản - Nếu không thấy thư ở Inbox(Hộp thư đến) bạn cần vào thư mục SPAM để tìm email kích hoạt.


1
1
1