Giới thiệu về VinaCourse

Giới thiệu VinaCourse 

VinaCourse cung cấp giải pháp bán khoá học video online cho các chuyên gia, giảng viên muốn bán nội dung số hoá của của mình trên mạng, Với nền tảng công nghệ và giải pháp marketing của VinaCourse sẽ mang lại giá trị và lợi ích tối đa cho giảng viên và học viên

VinaCourse_com.png

Vì sao nên hợp tác với VinaCourse:

  1. Mức phí hoa hồng cho hệ thống thấp nhất
  2. Tích hợp Affiliate cho chính giảng viên
  3. Hỗ trợ marketing bán khoá học
  4. Quản lý doanh số doanh thu minh bạch
  5. Hỗ trợ đăng tải khoá học nếu bạn không rành công nghệ
  6. Thuật toán chặn tải video khoá học tối ưu tránh bị mất bản quyền và thất thoát doanh thu

Các chuyên gia, giảng viên, giáo viên... muốn bán các nội dung số hoá của mình vui lòng liên hệ qua:

  • Email: khoahocvideo@gmail.com

  • Hoặc gửi thư liên hệ  tại đây

1
1
1